Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

  • 13-11-2020
  • Zmodyfikowano: 13-11-2020
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 13 listopada 2020 r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego (17.9250.031.08) na następujących obszarach:
  • nowosolski, wschowski
w celu zawarcia umów od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2023 r. (zastrzeżenie: kwota zobowiązania oddziału funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.) Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną (ryczałt):
 
  • świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego  – cena ryczałtu - 3 000,00 zł
 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
  • ogłoszenie konkursu
-
13.11.2020 r.
  • termin składania ofert
-
27.11.2020 r.
  • otwarcie ofert
-
01.12.2020 r.godz. 10:00
  • rozstrzygnięcie konkursu
-
17.12.2020 r.
 
Okres obowiązywania umów - od 01.01.2021 r.  do 31.03.2023 r.