Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

  • 25-01-2021
  • Zmodyfikowano: 25-01-2021
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia 2021 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w celu zawarcia umów od dnia 6 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022r. Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresach:
 
Nazwa zakresu świadczeń
 
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
30,08 zł