Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 10-02-2021
 • Zmodyfikowano: 10-02-2021
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2021 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w następujących zakresach:
 1. Świadczenia w zakresie badań tomografii komputerowej (TK)
 2. Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci wraz zakresem skojarzonym
 3. Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii wraz z zakresami skojarzonymi
 4. Świadczenia w zakresie leczenia bólu wraz zakresem skojarzonym
 5. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc wraz z zakresami skojarzonymi
 6. Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci wraz z zakresami skojarzonymi
 7. Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa z AOS wraz z zakresami skojarzonymi
 8. Świadczenia w zakresie otolaryngologii wraz z zakresami skojarzonymi
 9. Świadczenia w zakresie urologii wraz z zakresami skojarzonymi
 10. Świadczenia w zakresie okulistyki wraz z zakresami skojarzonymi
 11. Świadczenia w zakresie onkologii wraz z zakresami skojarzonymi
 12. Świadczenia w zakresie reumatologii wraz zakresem skojarzonym.
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
że w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w wysokości 1,00 zł.
Harmonogram postępowań konkursowych:
 • ogłoszenie konkursu          - 10.02.2021r.
 • termin składania ofert        - 25.02.2021r.
 • otwarcie ofert                     - 01.03.2021 r. godz. 11:00
 • rozstrzygnięcie konkursu  - 31.03.2021r.
Okres obowiązywania umów od 01.05.2021 r.  do 30.06.2023 r.
Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych, dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.