Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Informacja nr 6204

  • 17-10-2018
  • Zmodyfikowano: 20-09-2019

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych m.in. takich jak:
 

 
Kto wystawieni zlecenie:
  • Osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia, jest lekarz posiadający odpowiednią specjalizację lub jest w trakcie specjalizacji (zgodnie z rozporządzeniem MZ);

Kto potwierdzi zlecenie:
  • Oddział funduszu właściwy dla świadczeniobiorcy (w którym zarejestrowany jest pacjent).
     
  • Wszystkie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzane są na bieżąco.
     
  • Zlecenie można również wysłać pocztą. Po potwierdzeniu, zlecenie zostanie odesłane na adres wskazany przez pacjenta.