Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Informacja nr 6076

 • 07-08-2018
 • Zmodyfikowano: 27-08-2020
 
Dzięki rehabilitacji możesz odzyskać pełną lub możliwą do osiągnięcia sprawność fizyczną i psychiczną oraz zdolność do pracy. Poprawia ona także jakość życia.
 
Warunki rehabilitacji leczniczej
 • ambulatoryjne – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy poruszają się samodzielnie,
 • domowe – dla pacjentów wymagających rehabilitacji lub fizjoterapii, którzy nie poruszają się samodzielnie,
 • ośrodek lub oddział dzienny – dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego,
 • stacjonarne – dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.
Rehabilitacyjna porada lekarska dla dorosłych i dzieci
Obejmuje m.in.:
 • ogólną ocenę stanu zdrowia – badanie lekarskie,
 • skierowanie na konsultację i badania dodatkowe,
 • testy czynnościowe,
 • ocenę aktywności ruchowej,
 • ocenę odruchów ścięgnisto-okostnowych,
 • pomiar długości kończyn i obwodów,
 • ocenę chodu i lokomocji,
 • punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe,
 • zlecenie na wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) oraz inne zlecenia i wnioski,
 • skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe,
 • końcową ocenę procesu usprawniania.
Rehabilitacyjna porada lekarska dla noworodków i niemowląt obejmuje m.in.: ocenę rozwoju psychoruchowego, ocenę rozwoju neurofizjologicznego oraz pomiary antropometryczne.
 
Wizyta fizjoterapeutyczna
Podczas wizyty fizjoterapeuta:
 1. układa plan zabiegów fizjoterapeutycznych, które są zgodne ze skierowaniem na rehabilitację,
 2. ocenia i opisuje stan pacjenta – przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii,
 3. wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie, które jest potrzebne do ustalenia planu rehabilitacji,
 4. przygotowuje końcową ocenę i opisuje stan pacjenta  – po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii,
 5. udziela pacjentowi zaleceń dotyczących dalszej rehabilitacji.
Co przysługuje pacjentowi bezpłatnie podczas rehabilitacji
 • badania diagnostyczne,
 • leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
Zabieg fizjoterapeutyczny – jest to świadczenie udzielane w cyklach, które odpowiadają potrzebom zdrowotnym pacjenta. Zabiegi fizjoterapeutyczne to m.in.:
 • kinezyterapia,
 • masaż,
 • elektrolecznictwo,
 • leczenia polem elektromagnetycznym,
 • światłolecznictwo i termoterapia,
 • hydroterapia,
 • krioterapia,
 • balneoterapia.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 465 ze zmianami )
 
 
Wykaz poradni rehabilitacyjnych dostępny w zakładce "Gdzie się leczyć"