Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2019r.

  • 23-11-2018
  • Zmodyfikowano: 23-11-2018
 
Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne do 31.12.2019 r. i chcą aby od 1 stycznia 2019 roku obowiązywały nowe zestawy produktów handlowych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych, proszeni są o wprowadzenie zmian w zestawach produktów handlowych i zatwierdzenie uaktualnionych zestawów w terminie do 17.12.2018 r. Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy pamiętać o zatwierdzeniu zestawu tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW NFZ”.
 
Następnie na adres mailowy: srodki-pomocnicze@nfz-zielonagora.pl proszę przesłać informację  zawierającą nazwę i kod świadczeniodawcy oraz wskazać id przekazanego zestawu (zestawów).