Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

  • 16-04-2018
  • Zmodyfikowano: 25-05-2018
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 16.04.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w rodzaju: Pilotaż POZ PLUS w zakresie:
  • program pilotażowy poz plus (liczba świadczeniobiorców do 5 tys.)
  • profilaktyczne świadczenia bilansowe (liczba świadczeniobiorców do 5 tys.)
  • zarządzanie chorobą-płatność za wykonaną usługę (liczba świadczeniobiorców do 5 tys.)
 
Maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu:  2
Obszar postępowania:  wiejski
Populacja objęta opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń : do 5 tyś. świadczeniobiorców
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
  • ogłoszenie konkursu
 
-
16.04.2018 r.
  • termin składania ofert
 
-
02.05.2018 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu
 
-
25.05.2018 r.
  • okres obowiązywania umów      
     
-
01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
   
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora  
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia