Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

  • 30-07-2018
  • Zmodyfikowano: 01-08-2018
Uprzejmie informuję, że w dniu 30.07.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w rodzaju: Pilotaż POZ PLUS w zakresie:
  • program pilotażowy POZ PLUS (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
  • profilaktyczne świadczenia bilansowe (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
  • zarządzanie chorobą-płatność za wykonaną usługę (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
 
Maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu:  2
Obszar postępowania:  gmina wiejska/miejska/wiejsko-miejska/miasto
Populacja objęta opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń: 5-10 tys. świadczeniobiorców
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
  • ogłoszenie konkursu                            -           30.07.2018 r.
  • termin składania ofert                          -           14.08.2018 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu                    -           24.08.2018 r.
  • okres obowiązywania umów              -          01.09.2018 r. do 31.12.2019 r.