Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

  • 27-08-2018
  • Zmodyfikowano: 27-08-2018
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 27.08.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w rodzaju: Pilotaż POZ PLUS w zakresie:
 
  • program pilotażowy POZ PLUS (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
  • profilaktyczne świadczenia bilansowe (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
  • zarządzanie chorobą-płatność za wykonaną usługę (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
 
Maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu:  2
Obszar postępowania:  gmina wiejska/miejska/wiejsko-miejska/miasto
Populacja objęta opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń:  5-10 tys. świadczeniobiorców
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
 
  • ogłoszenie konkursu
-
 27.08.2018 r.
  • termin składania ofert
-
 11.09.2018 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu
-
 24.09.2018 r.
  • okres obowiązywania umów
 -
 od 01.10.2018 r.
 do 31.12.2019 r.
 
 
Piotr Bromber
Dyrektor 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia