Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

  • 03-10-2018
  • Zmodyfikowano: 19-10-2018
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż 30 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1852).
 
Zgodnie z § 2 powyższego rozporządzenia „do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca dokonujący wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy udzielają oni świadczeń u tego samego świadczeniodawcy, wypełnia deklaracje wyboru zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 – 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1”.
 
Załączniki:
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1852). ⇦ kliknij aby pobrać
  2. Wzór deklaracji zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia zmienianego ⇦ kliknij aby pobrać
  3. Wzór deklaracji zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia zmienianego ⇦ kliknij aby pobrać
  4. Wzór deklaracji zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia zmienianego ⇦ kliknij aby pobrać