Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

  • 05-12-2018
  • Zmodyfikowano: 05-12-2018
 
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.12.2018 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.12.2018 roku w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2018 r.
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
 
68 32 87 620
Marek Paszke
68 32 87 734
Agnieszka Lubińska
68 32 87 681
Edyta Słowikowska
68 32 87 671
Agnieszka Żebrowska
68 32 87 707
Joanna Zych