Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ – Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.02.2019 r.

  • 05-02-2019
  • Zmodyfikowano: 05-02-2019
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.02.2019 roku w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2019 r.
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
 
68 32 87 734
Agnieszka Lubińska
68 32 87 620
Edyta Słowikowska
68 32 87 671
Agnieszka Żebrowska
68 32 87 707
Joanna Zych