Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

  • 08-04-2019
  • Zmodyfikowano: 08-04-2019

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.04.2019 r.

 
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.04.2019 roku.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
 
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 707 – Joanna Zych
 
 
 
Piotr Bromber
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia