Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

UWAGA! Świadczeniodawcy poz. Przesyłanie list świadczeniobiorców oraz uczniów do weryfikacji według stanu na 01.09.2019

  • 05-09-2019
  • Zmodyfikowano: 05-09-2019
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2019 r.
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
Jednocześnie informuję, że z uwagi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz w celu prawidłowego i kompletnego przekazania list uczniów do LOW NFZ w zakresie pielęgniarki szkolnej uprzejmie informuję, że termin przesłania przedmiotowych danych został przesunięty do 19.09.2019 r.
 
Z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
 
Daria Kaczmarek