Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.02.2020 r.

  • 05-02-2020
  • Zmodyfikowano: 05-02-2020
 
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.02.2020 r. w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2020 r.
 
 
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne.
 
 
Z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
 
Daria Kaczmarek