Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.08.2020 r.

  • 05-08-2020
  • Zmodyfikowano: 05-08-2020
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.08.2020 r. w terminie do 07.08.2020 r. Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
Przypominamy, że nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.08.2020 r., ponieważ zgodnie z § 27 ust. 8 ww. zarządzenia podstawę rozliczania świadczeń w miesiącu sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na dzień 01 czerwca br. obowiązywania umowy.