Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców oraz uczniów do weryfikacji według stanu na 01.09.2020 r.

  • 04-09-2020
  • Zmodyfikowano: 04-09-2020
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2020 r.

Powyższe listy należy przesłać w terminie do 07.09.2020 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne (ze zmianami).
 
Jednocześnie informuję, że z uwagi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz
w celu prawidłowego i kompletnego przekazania list uczniów do LOW NFZ w zakresie pielęgniarki szkolnej, termin przesłania przedmiotowych danych został przesunięty do 21.09.2020 r.