Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat z 16 stycznia 2012

  • 16-01-2012
  • Zmodyfikowano: 21-03-2016
W nawiązaniu do treści komunikatu z dnia 12 stycznia br. dotyczącego procesu rozliczeń z aptekami, Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia film ilustrujący proces rozliczania za pomocą Portalu Świadczeniodawcy.
 
 
 
Jednocześnie pragnę przypomnieć, o konieczności dostosowania przez Apteki systemu informatycznego do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2011.294.1742).”.
 
Z poważaniem
 
Monika Giblewska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
LOW NFZ