Aktualności

Aktualności

Komunikat z 2 stycznia 2014

  • 02-01-2014
  • Zmodyfikowano: 02-01-2014
UWAGA ! PILNE!
Dotyczy wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2014 r.
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki informuje, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, Dz.U. 2013 poz. 1678 wprowadza od 1 lipca 2014 roku nowe wzory zlecenia.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r., 
 
Jednocześnie przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2014 roku należy wystawiać zlecenia na dotychczas obowiązujących drukach zleceń.