Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, w części dotyczącej kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2

  • 26-02-2019
  • Zmodyfikowano: 26-02-2019
 
Zarządzenie Prezesa NFZ 14/2O19/DSM z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne zawiera wymóg posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2. Powyższe wymaganie spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiar EtCO2 z innymi funkcjami np. z pomiarem pO2, czy częstości oddechów. Niezależnie od rodzaju urządzenia zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia CO2 w wydychanym powietrzu.