Zgłaszanie nieprawidłowosci

Zgłaszanie nieprawidłowosci

zgłaszanie nieprawidłowości w systemie ZIP

  • 13-07-2015
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
W związku z docierającymi do nas sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości, które lubuscy pacjenci widzą przeglądając swoje indywidualne konto w ZIP (np. wykazane świadczenia zdrowotne, które nie miały miejsca, czy recepty, które nie były przepisane itd.), informujemy, iż można je zgłaszać:
 
 
1. pisemnie - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
Uwaga! W tym przypadku pismo powinno być podpisane przez pacjenta własnoręcznie
 
2. drogą elektroniczą:
a) na adres zip@nfz-zielonagora.pl
Uwaga! e-mail powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
b) poprzez ePUAP - z podpisem potwierdzonym profilem  zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
 
3. osobiście - do siedziby naszego Oddziału w Zielonej Górze lub Delegatury w Gorzowie Wlkp.
 
Aby ułatwić Państwu zgłaszanie nieprawidłowości, przygotowaliśmy wzory pisemnych zgłoszeń-skarg z których mogą Państwo korzystać (do pobrania poniżej). Uwaga! Pismo musi być koniecznie podpisane osobiście przez osobę składająca skargę.
 
Uwaga! Specjalne, częściowo wypełnione  formularze zgłoszeniowe można także wygenerować i wydrukować bezpośrednio ze swojego konta w serwisie ZIP, klikając na polecenie "zgłoś nieprawidłowości" . Formularz należy wydrukować i własnoręcznie  podpisać, a następnie dostarczyć do naszego Oddziału. 
 

Załączniki