WAŻNE

WAŻNE

Bezpośrednia obsługa klientów w LOW NFZ w Zielonej Górze oraz w Delegaturze w Gorzowie Wielkopolskim z ograniczeniami - KOMUNIKAT

 • 26-03-2021
 • Zmodyfikowano: 26-03-2021
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Informacja dla wszystkich pacjentów
 
UWAGA! Zamknięcie Sali Obsługi Klienta LOW NFZ w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
Do odwołania wprowadzamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w:
 • Sali Obsługi Klienta LOW NFZ w Zielonej Górze
 • Sali Obsługi Klienta Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim
Uwaga!
Obsługa bezpośrednia może dotyczyć tylko:
 • pilnych zleceń na wyroby medyczne, po  wcześniejszym uzgodnieniu, pod numerem telefonu przeznaczonym wyłącznie do  tego  celu: 68 328 77 90 (Zielona Góra), 95 733 63 18 (Gorzów Wielkopolski)
 • potwierdzenia Profilu Zaufanego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny, pod numerami telefonu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu: 68 328 76 39 i 68 328 76 62 (Zielona Góra),  oraz  95 733 63 00 i 95 733 63 04 (Gorzów Wielkopolski).
 
OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW: dane do kontaktu znajdują się w Portalu Świadczeniodawcy.
W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne: 68 328 77 90 (Zielona Góra), 95 733 63 18 (Gorzów Wielkopolski),  srodki-pomocnicze@nfz-zielonagora.pl, poczta tradycyjna;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: poczta tradycyjna, ekuz@nfz.gov.pl, profil zaufany, Internetowe Konto Pacjenta;
 • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ: poczta tradycyjna, oddzial@nfz-zielonagora.pl;
 • ubezpieczenie w NFZ: poczta tradycyjna, oddzial@nfz-zielonagora.pl (podpisany i zeskanowany wniosek), profil zaufany;
 • wnioski unijne/ formularze UE/EFTA:  poczta tradycyjna;
 • zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju: poczta tradycyjna;
 • składanie skarg i wniosków: poczta tradycyjna, skargi@nfz-zielonagora.pl;
 • ubezpieczenie dobrowolne: poczta tradycyjna;
 • wniosek o udzielenie informacji o wykonanych świadczeniach zdrowotnych (np. protetycznych) i posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń zdrowotnych: poczta tradycyjna, profil zaufany.
Adres do korespondencji:
 • Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra;
 
Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.
W sprawie leczenia uzdrowiskowego należy dzwonić pod numer telefonu 68 328 76 65, korespondencję kierować na adres e-mail:  oddzial@nfz-zielonagora.pl  lub pocztą tradycyjną.
 
O przywróceniu działalności Punktów Obsługi Klientów poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.