Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki uprawniające do otrzymania środków na wzrost wynagrodzeń

  • 04-01-2019
  • Zmodyfikowano: 04-01-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1532), Świadczeniodawca ma obowiązek:
  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby lekarzy spełniających warunki o których  mowa w art. 4 ust. 3 powołanej ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia
    im wynagrodzeń wskazanych w ww. ustawie.
  2. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
  3. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 21 stycznia 2019r.