Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2019 r. do 31.03.2020 r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów.

  • 02-09-2019
  • Zmodyfikowano: 02-09-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że w związku z wejściem     w życie w dniu 29.08.2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.1628), zgodnie z § 2 ust. 1 zaistniała konieczność ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek        i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę zatrudnienia.
  1. Obowiązek dotyczy wszystkich świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, w tym również realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  2. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 01 sierpnia 2019 r.
  3. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 11 września 2019 r.