Kontraktowanie

Kontraktowanie

Ofertowanie – program do konkursu 2022

 • 12-01-2017
 • Zmodyfikowano: 01-07-2022
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy 2022)
 
Nazwa programu: OFERT_13.74.0630 ⇦ kliknij aby pobrać
 
Ważne informacje - prosimy o przeczytanie:
 1. W celu zapewnienia właściwej wymiany danych z NFZ, należy korzystać zawsze z najbardziej aktualnej wersji programu Ofertowanie. Aby sprawdzić jaką mamy wersję zainstalowanego programu, wybieramy w menu "Pomoc" pozycję "O programie..." i porównujemy zapis w polu "System: Ofertowanie wersja: .... " z aktualną wersją programu: 13.74.0630. Jeśli oba zapisy są zgodne, to mamy zainstalowaną aktualną wersję Ofertowania.
 2. W przypadku wystąpienia potrzeby ponownego importu pliku z tzw. profilem ofertowym (SSX2) do programu Ofertowanie, należy taką operację ponownego importu wykonać dopiero po ponownej instalacji programu. Kolejny import profilu ofertowego wykonany na zasadzie nadpisania "starych" danych, może powodować poważne błędy w działaniu programu i uniemożliwić zapis i wydruk oferty!!!
Informacja dotycząca naprawy bazy danych programu:
W przypadku pojawienia się błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) należy wykonać jej naprawę za pomocą udostępnionego wraz z programem narzędzia "Naprawa bazy danych" - PDXRBLD.exe - Start, Programy, Konkurs Ofert 2022, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ) zgodnie z poniższymi ustawieniami:
 
 
Naprawa bazy danych programu zostanie przeprowadzona po wybraniu przycisku "Start".
 
Informacja dotycząca tej aktualizacji:
 • Wykonano dostosowanie walidacji w postępowaniu POZ dot. filii POZ oraz zbierania deklaracji POZ.
   
Informacja dotycząca poprzednich aktualizacji:
 • Wykonano poprawki walidacji obsługi filii POZ oraz dot. wypełnienia dat na wydruku oświadczenia KOC.
 • Wykonano dostosowanie umożliwiające obsługę filii POZ oraz walidację zbierania deklaracji POZ.
 • Dostosowano wersjonowanie oprogramowania.
 • Wykonano poprawę wydruku oświadczeń dla postępowań ZPO.
 • Umożliwiono czynności związane z nowym postępowaniem Pilotażu standardowego
 • Naniesiono poprawki na załączniki oświadczeń w procedurze ZPO.
   
Ważne informacje o programie ⇦ kliknij aby pobrać
 
Instrukcja obsługi programu kliknij aby pobrać
 
 
 
Wykaz Oddziałów Wojewódzkich NFZ ⇦ kliknij aby pobrać
 
Wersja instalacyjna programukliknij aby pobrać
 
Uwaga!
Operacja importu pliku SSX2 do programu Ofertowanie powinna być wykonana jeden raz.
W razie konieczności ponowego importu pliku ze strukturą Oferenta (SSX2):
 • jeśli została już wprowadzona oferta to pozycję tej oferty należy usunąć przyciskiem "Usuń - F8"  w oknie "Pozycja oferty / wniosku",
 • wczytać nowy, aktualny plik SSX2,
 • utworzyć nową ofertę.
lub
 • odinstalować aktualną wersję Ofertowania,
 • zainstalować NOWĄ wersję Ofertowania,
 • wczytać nowy, aktualny plik SSX2 do Ofertowania oraz zaimportować definicję (definicje) postępowania,
 • utworzyć nową ofertę.
 
Informacja dla użytkowników systemów Windows Vista / Windows 7
W systemach Windows Vista/Windows 7 program Ofertowanie musi być uruchomiony w trybie zgodności z Windows XP, z zaznaczoną opcją "uruchom jako administrator" znajdującą się we właściwościach pliku podczas uruchomienia tzn. Alt+Enter lub prawy klawisz myszki - wybór pozycji menu kontekstowego: Właściwości, opcja Zgodność.
 
Ważna informacja dotycząca działania programu w systemie WINDOWS 7 Home Edition (15.12.2010):
Jeśli podczas eksportu oferty pojawia się komunikat błędu, to należy sprawdzić/wymusić ustawienie godziny wg formatu:
Format daty długiej: GG:MM:SS 
Format daty krótkiej: GG:MM
 
Uwaga!
W przypadku wystąpienia problemów z pracą programu można wykonać operację naprawy jego bazy danych poprzez uruchomienie programu narzędziowego z menu Start, Programy, Konkurs Ofert 2022, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ).