Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 • 15-03-2019
 • Zmodyfikowano: 15-03-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2019 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w następujących zakresach świadczeń:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI cena oczekiwana 10,00 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI cena oczekiwana 9,50 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY cena oczekiwana 7,00 zł,
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH cena oczekiwana 10,00 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY- w pracowni stacjonarnej cena oczekiwana 9,00 zł,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY- w pracowni mobilnej cena oczekiwana 9,00 zł.
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Piotr Bromber
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia