Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie badania rezonansu magnetycznego

  • 24-06-2019
  • Zmodyfikowano: 24-06-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne  w  zakresie: badania rezonansu magnetycznego.
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w wysokości 1,00 zł.
Harmonogram postępowania konkursowego:
 - ogłoszenie konkursu         - 24.06.2019r.
- termin składania ofert        - 09.07.2019r.
- otwarcie ofert                     - 11.07.2019r. godz. 10.00
- rozstrzygnięcie konkursu   - 24.07.2019r.
 
Okres obowiązywania umów od 01.08.2019 do 30.06.2021r.