Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT z dnia 08 czerwca 2022 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert, na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2022, w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne.

  • 09-06-2022
  • Zmodyfikowano: 09-06-2022
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 69 /2022 z dnia 08 czerwca 2022 roku p.o. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 1285 ze zm.) oraz na podstawie pełnomocnictwa nr 290/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku udzielonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, unieważnił postępowania nr:

1) 04-22-000089/LSZ/03/4/03.0000.430.02/01 program lekowy - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, leki w programie lekowym – leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, na obszarze grupy powiatów: świebodziński, krośnieński, nowosolski, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Zielona Góra, kod terytorialny: 0808, 0802, 0804, 0809, 0810, 0811, 0812, 0862,
 
2) 04-22-000090/LSZ/03/4/03.0000.430.02/01 program lekowy - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, leki w programie lekowym – leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, na obszarze grupy powiatów: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, Gorzów Wielkopolski: 0801, 0803, 0805, 0806, 0807, 0861,
 
3) 04-22-000086/LSZ/03/5/03.0000.428.02/01 program lekowy - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, leki w programie lekowym – leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, obszar: województwo lubuskie, kod terytorialny: 08,
 
ogłoszone zarządzeniem nr 35/2022 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 08 kwietnia 2022 roku,  ogłoszone zarządzeniem Nr 53/2022 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 19 maja 2022 roku.