Rada oddziału

Rada oddziału

Skład Rady Lubuskiego OW NFZ

 • 21-03-2018
 • Zmodyfikowano: 21-03-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Skład Rady Lubuskiego OW NFZ:
W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez wojewodę.
Przewodnicząca Rady Lubuskiego OW NFZ:
 • dr Bożena Chudak- przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Lubuskiego OW NFZ:
 • Czesław Rzepka - przedstawiciel szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
 • dr Dorota Szaban - przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta
 
Sekretarz Rady Lubuskiego OW NFZ:
 • dr Edward Jakubowski - przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego
 
Członkowie Rady Lubuskiego OW NFZ:
 • Ewa Parecka - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 • Anna Katarzyna Plust - przedstawiciel Wojewody Lubuskiego,
 • Stefan Mocek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego,
 • Bogdan Śnieżek - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego,
 • Henryk Maciej Woźniak - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.