Dyrekcja

Dyrekcja

Piotr Bromber

  • 24-04-2013
  • Zmodyfikowano: 04-09-2020
  • poleć
  • PDF
Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku  do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 
 
Piotr Bromber - mgr politologii, Wydział Nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
 
Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania i finansów publicznych w szczególności: kontroli i nadzoru, zamówień publicznych, ochrony zdrowia, w tym również studia podyplomowe Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji oraz Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne.
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w administracji rządowej w województwie, gdzie zajmował się zamówieniami publicznymi, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz zarządzaniem funduszami europejskimi. Pełnił m.in. funkcję Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.
Od 29 października 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych LOW NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku  do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 
Posiada doświadczenie dydaktyczne, które zdobył prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów publicznych i problematyki ochrony zdrowia.