Ogłoszenia

Ogłoszenia

Lista kandydatów do ogłoszenia nr ZielonaGóra/2021/52 - aktualizacja

  • 24-11-2021
  • Zmodyfikowano: 26-11-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr ZielonaGóra/2021/52 z dnia 04 listopada 2021 roku o naborze na stanowisko pracy starszy referent, młodszy specjalista, specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. archiwum zakładowego w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  w Zielonej Górze – umowa o pracę.
  1. Adam Koniecki, Zielona Góra,
  2. Angelika Jackowska, Zielona Góra.
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie 01 grudnia 2021 roku (środa) w sali nr 114 w siedzibie LOW NFZ przy ul. Podgórnej 9b w Zielonej Górze od godziny 9.00.
 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej