Aktualności

Aktualności

Rezygnacja ze skierowania

  • 09-03-2011
  • Zmodyfikowano: 19-02-2016
  • poleć
  • PDF
W przypadku rezygnacji przez pacjenta z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym z potwierdzonym skierowaniem oraz całością dokumentacji medycznej.
 
Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinna być złożona z pisemnym uzasadnieniem i dołączonym dokumentem potwierdzającym opisane przyczyny rezygnacji.
 
Oddział NFZ dokonuje oceny zasadności rezygnacji.
• za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje:
- nagły wypadek losowy,
- choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu).
- szczególnie ważna sytuacja rodzinna lub życiowa zaplanowana po złożeniu, a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania
• w przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania, oddział wojewódzki NFZ może w miarę posiadanych możliwości wyznaczyć nowy termin realizacji skierowania,
• w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji, skierowanie odsyłane jest do lekarza wystawiającego skierowanie.
• skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlega weryfikacji co 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia.
 
Każda rezygnacja ze skierowania rozpatrywana jest przez NFZ indywidualnie.