Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe

Co zabrać, wyjeżdżając do sanatorium

  • 28-02-2011
  • Zmodyfikowano: 19-02-2016
  • poleć
  • PDF
Jadąc na leczenie uzdrowiskowe, każdy powinien zabrać ze sobą plik ważnych dokumentów. I nie tylko.
Co zabrać? Wymieńmy:
• potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
• dowód tożsamości,
• wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
• stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.
• w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
• w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.