Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku

  • 01-08-2012
  • Zmodyfikowano: 19-02-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 poz. 835) od dnia 1 STYCZNIA 2012 r. obowiązuje nastepujacy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (druk do pobrania).
 
Wystawiając skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zgodnie z nowym wzorem, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest wypełnić w części II zapytanie „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych” (zaznaczając odpowiednią rubrykę).