Komunikaty

Komunikaty

Procedura dodania do ewidencji personelu farmaceuty bez nr PESEL

 • 13-04-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Łódzki OW NFZ

 • 19-04-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie uchylenia środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza Jana Olszaka

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

 • 22-02-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat z 27 czerwca 2016

 • 29-06-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Komunikat w sprawie sfałszowanych recept lekarskich

Załączniki

Komunikat z 3 sierpnia 2015

 • 03-08-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Na stronie internetowej Centrali NFZ (http://www.nfz.gov.pl zakładka Aktualności Centrali komunikat DGL z dnia 24.07.2015) został opublikowany jednolity schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.1. Komunikat służy do przekazywania danych dotyczących realizacji recept refundowanych przez apteki do oddziałów wojewódzkich NFZ. Schemat ten jest wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.1 we wszystkich OW NFZ.
Przedmiotowy komunikat wraz z udostępnionymi plikami  LEK 2.1.xsd oraz LEK 2.common.xsd znajduje się pod poniższym adresem internetowym:
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dgl,6718.html

komunikat z 28 lipca 2015

 • 28-07-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
„Komunikat w sprawie zagubionych/skradzionych pieczątek lekarskich.”

komunikat z 28 lipca 2015

 • 28-07-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
„Komunikat w sprawie sfałszowanych recept lekarskich.”

Komunikat z 23 kwietnia 2015

 • 12-06-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze przekazuje komunikat, przekazany przez Pana Jana Ciechanowskiego Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 3.03.2015(znak: DSE1-K0965-3-1/15), dotyczący informacji o wzorach dokumentów potwierdzających status kombatanta, a tym samym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 
 

komunikat z 27 maja 2014

 • 27-05-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK (danych z recept refundowanych sprawozdawanych przez apteki).
 
Nowy schemat spowoduje zmianę terminu generowania zwrotnego raportu dla apteki.
 
 

komunikat z 17 kwietnia 2014

 • 17-04-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji danych zawartych w umowie na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
 
1 2 3 »