Aktualności

Aktualności

Komunikat z 8 lutego 2010 r.

  • poleć
  • PDF
Można kontaktować się telefonicznie pod numerem 068 3287613 lub przesyłając zapytanie na adres: e-mail: k.stepniak@nfz-zielonagora.pl
Ponadto wszelkie informację można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju: www.stowarzyszenierannych.pl
 
 
Jolanta Krug
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
 
Komunikat dla żołnierzy i pracowników wojska rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przypadku utrudnień w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przez żołnierzy lub pracowników wojska poszkodowanych w operacjach pokojowych, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1117), można zwrócić się do Konsultanta Lubuskiego OW NFZ w Zielonej Górze ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa.