eWUŚ

eWUŚ

Komunikat z 7 listopada 2012 r.

  • 07-11-2012
  • Zmodyfikowano: 14-11-2012
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wdrażania nowego systemu informatycznego eWUŚ
- Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy
 
 

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych od 1 stycznia 2013 roku będzie możliwa elektroniczna weryfikacja prawa
do świadczeń oparta o system eWUŚ. W związku z rozpoczęciem procesu wdrażania systemu,
Lubuski OW NFZ informuje o udostępnieniu dla świadczeniodawców  aktualnych informacji na stronie internetowej Centrali NFZ, pod adresem 
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9.

Obecnie w celu otrzymania dostępu do systemu eWUŚ konieczne jest dostarczenie do Lubuskiego OW NFZ wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie prawa do korzystania z systemu.
Wzór wniosku jest dostępny jako załącznik poniżej

Po weryfikacji wniosku Lubuski OW NFZ wyda świadczeniodawcy upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ.

O możliwości wykonania kolejnych czynności zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Centrali NFZ świadczeniodawcy zostaną powiadomieni osobnym komunikatem.

 

Wszelkie informacje na temat systemu będą udzielane pod numerami telefonów:

68 32 87 694, 68 32 87 729 .

oraz email: ewus@nfz-zielonagora.pl

Załączniki