eWUŚ

eWUŚ

Komunikat z 8 stycznia 2012

  • 08-01-2013
  • Zmodyfikowano: 09-07-2015
KOMUNIKAT
dotyczący potwierdzania prawa do świadczeń pacjentów z UE/EFTA
 
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, że pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tzw. pacjenci unijni) nie wymagają weryfikacji w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczenio-biorców).
 
Pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji powinni przedstawić jeden z poniższych dokumentów:
• Poświadczenie (wydane przez Oddział Wojewódzki Funduszu) potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
• Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ,
• Formularz E112/S2/S3,
• Formularz E123/DA1.
Należy pamiętać o wykonaniu kopii okazanych dokumentów i dołączeniu jej do dokumentacji.
 
W przypadku ww. grupy pacjentów nie należy weryfikować prawa do świadczeń na podstawie pisemnego oświadczenia o posiadaniu uprawnień lecz na podstawie jednego z ww. dokumentów.
 
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia