eWUŚ

eWUŚ

Komunikat z 9 stycznia 2013

  • 09-01-2013
  • Zmodyfikowano: 05-02-2016
Komunikat dotyczący potwierdzania prawa do świadczeń oraz odmawiania udzielenia świadczen tylko na podstawie negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2013 r. zapisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przed udzieleniem świadczenia należy sprawdzić uprawienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden z poniższych sposobów:
 
1. weryfikacja w systemie eWUŚ, jeżeli Fundusz w danym dniu nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej danej osoby należy poprosić o
 
2. aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeżeli pacjent takiego dokumentu nie posiada, może złożyć stosowne
 
3. oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Niedopuszczalne jest odmawianie udzielenia świadczeń tylko na podstawie negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ. Pacjent ma prawo okazać jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających jego prawo do świadczeń a jeśli takiego nie posiada złożyć oświadczenie.
 
Jeśli pacjent został negatywnie zweryfikowany w systemie eWUŚ (tzw. „czerwony ekran”) i chce sprawdzić przyczynę takiej sytuacji powinien w pierwszej kolejności udać się do płatnika składek (np. pracodawcy) celem wyjaśnienia czy dokonał on zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie należy odsyłać pacjentów do ZUS. W instytucji tej mogą sprawdzić swoje zgłoszenie do ubezpieczenia tylko osoby, dla których ZUS jest płatnikiem (emeryci, renciści) albo osoby prowadzące działalność gospodarczą, które same dla siebie są płatnikami składek.
W sytuacji, jeśli pacjent był już u płatnika składek i posiada potwierdzenie swojego zgłoszenia do ubezpieczenia a system eWUŚ w dalszym ciągu nie potwierdza jego prawa do świadczeń – „pali się na czerwono”, może zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wyjaśnienie rozbieżności.
 
 
 
 
Stanisław Łobacz
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia