Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Komunikat dla pacjentów dotyczący zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w Zachodnim Centrum Medycznym w Krośnie Odrzańskim

  • 25-07-2018
  • Zmodyfikowano: 07-08-2018
LOW NFZ informuje, że Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim wydał decyzję uchylającą decyzję z dnia 11 lipca 2018r. o zaprzestaniu wykonywania zabiegów operacyjnych na oddziale chirurgii ogólnej oraz położnictwa i ginekologii przez Zachodnie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3.