Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Rozwiązanie umowy dla poradni stomatologicznej prowadzonej w Słońsku przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Grażyna Jadziewicz

  • 22-12-2021
  • Zmodyfikowano: 22-12-2021
 
 
31 grudnia 2021 r. zostanie rozwiązana umowa z Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym Grażyna Jadziewicz dla poradni stomatologicznej prowadzonej w Słońsku, ul. Puszkina 22.
 
 
 
Gdzie można się udać do poradni stomatologicznej w ramach ubezpieczenia
Wykaz poradni stomatologicznych wraz z pierwszym wolnym terminem udzielenia świadczenia można znaleźć: