Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

Środa z Profilaktyką - NIŚOZ, pomoc medyczna w nocy, weekend i święta

  • 20-12-2023
  • Zmodyfikowano: 20-12-2023
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Gdzie uzyskać pomoc poza godzinami przyjęć lekarza! 

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, gdy potrzebujesz pomocy medycznej po godzinach pracy przychodni, w weekendy lub podczas świąt, nie trać spokoju! Istnieje możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej.
 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – dostępna całodobowo w weekendy oraz dni wolne od pracy. Nie wymaga skierowania i obejmuje pilne przypadki medyczne, gdy lekarz rodzinny nie pracuje.

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy:
 - od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego
 - całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

Dyżur stomatologiczny – w przypadku nagłego bólu zęba, również dostępny.
Placówki doraźnej pomocy dentystycznej przyjmują:
 - w dni powszednie od 19:00 do 7:00 dnia następnego
 - w soboty, niedziele i dni wolne od pracy całodobowo.
Mapa placówek dostępna jest na stronie  https://pacjent.gov.pl/dorazna-pomoc-dentystyczna

 Warto wiedzieć, gdzie szukać wsparcia w nagłych sytuacjach. 

 Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) – udzielają pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia. Bez rejonizacji i skierowania. 
 O ko­lej­no­ści przy­jęć pa­cjen­tów nie de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­sze­nia na SOR, a stan zdro­wia we­ry­fi­ko­wa­ny przez per­so­nel me­dycz­ny poprzez tzw. triaż.
​ ​
 Do SOR można zgłosić się np. w przypadku:
 urazu
 złamania
 zatrucia
 napadu drgawek
 utraty przytomności
 nasilonej duszności
 nagłego silnego bólu brzucha
 krwawienia z przewodu pokarmowego
 silnego krwawienia z dróg rodnych lub dróg moczowych nagłego pogorszenia stanu zdrowia,  którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.
​ ​
 Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:
 - recepty na stosowane przewlekle leki,
 - konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 - zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych  zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

 SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

 Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

 W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń pod numer 112 lub 999 i wezwij zespół ratownictwa medycznego.

Załączniki