Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • 26-10-2017
  • Zmodyfikowano: 16-11-2017
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w celu zawarcia umów od dnia 1 styczna 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresach:
 
Nazwa zakresu świadczeń
 
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym,
76,00 zł
świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci
i młodzieży
92,00 zł
świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
26,00 zł
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Piotr Bromber