Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

LOW NFZ przypomina, iż osoby ubezpieczone w innych państwach członkowskich UE/EFTA nie są uprawnione do złożenia „oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”, które zostało wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.03.2015 r. (Dz.U.2015.438).

  • 29-08-2018
  • Zmodyfikowano: 29-08-2018
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania pacjentów z innych państw członkowskich wraz z wzorami unijnych dokumentów uprawniających znajdują się na stronie internetowej Centrali Funduszu https://www.ekuz.nfz.gov.pl/ w zakładce „Informacje dla Świadczeniodawców dotyczące realizacji przepisów o koordynacji”.