Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie rozliczania dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

  • 26-09-2018
  • Zmodyfikowano: 28-09-2018
Dotyczy: Świadczeniodawców realizujący umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyjątkiem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.          
 
W związku z opublikowaniem zarządzenia Nr 99/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) począwszy od rozliczeń za miesiąc wrzesień 2018r., Świadczeniodawcy zobowiązani są do przedstawiania NOWEGO WZORU OŚWIADCZENIA stanowiącego załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.
Link do ww. Zarządzenia Prezesa NFZ:
 
 
z upoważnienia Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jolanta Krug
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału
ds. Służb Mundurowych