Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla aptek

  • 01-02-2019
  • Zmodyfikowano: 01-02-2019
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku, kopie przesłanych pocztą zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją, nie będą odsyłane do aptek/podmiotów prowadzących apteki.
Jednocześnie informuję, że datę wpływu zestawienia do LOW NFZ (po zarejestrowaniu go przez pracownika Działu Rozliczania Umów) można sprawdzić w Portalu Świadczeniodawcy w obszarze „Apteki” pozycja „Okresy rozliczeniowe”. Natomiast w celu uzyskania potwierdzenia dostarczenia zbiorczego zestawienia do LOW NFZ można je przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub skorzystać z usług kurierskich.