Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania do NFZ informacji o wystawionych receptach

  • 18-10-2019
  • Zmodyfikowano: 18-10-2019
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w ramach sprawozdawanych świadczeń, w czasie udzielania, których wystawione zostały recepty należy wskazywać formę wystawionej recepty (e-recepta, recepta papierowa) albo jej brak.
 
 
W strukturze obowiązującego aktualnie komunikatu świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWIAD) umożliwiono w ramach sprawozdawanego świadczenia (porady lekarskiej) przekazanie powyższej informacji.
 
Z uwagi na sposób rozliczania świadczeń (zwiększona stawka kapitacyjna zależna od procentowego udziału wystawionych e-recept w stosunku do wszystkich wystawionych recept) informacje przekazane przez świadczeniodawców będą weryfikowane pod kątem zgodności liczby wystawionych recept sprawozdanych przez świadczeniodawcę z ogólną liczbą recept wystawionych.
 
Mając powyższe na uwadze należy pamiętać o obowiązku świadczeniodawcy rzetelnego przekazywania informacji o udzielonych świadczeniach.
 
Niniejszy komunikat dotyczy również poprawności danych przekazywanych przez świadczeniodawców POZ związanych z wystawianiem recept przez pielęgniarki i położne (oświadczenia).