Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przerwa serwisowa

  • 18-10-2019
  • Zmodyfikowano: 18-10-2019
 
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w sobotę 19 października 2019 r. w godzinach 02:00 - 10:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.
 
W trakcie trwania prac niedostępna będzie aplikacja umożliwiająca obsługę karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/) oraz aplikacja Kolejki Centralne przeznaczona do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/).
 
Jednocześnie informujemy, że nie będą dostępne usługi webservice dla tych systemów.
 
Z powodu prowadzonych prac serwisowych,  nie będzie możliwe sprawdzanie uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
 
Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.
 
Źródło: Departament Informatyki
Centrala NFZ