Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie systemu eZWM

  • 07-02-2020
  • Zmodyfikowano: 07-02-2020

 

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Informujemy, że w związku ze zgłoszoną w trakcie pilotażowego wdrożenia przez świadczeniodawców potrzebą, dostosowania systemu usprawniającego realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne umożliwiono obsługę realizacji zleceń przez podwykonawców w ramach kont dostępowych zarządzanych z poziomu administratora podwykonawcy. W ramach takiego konta podwykonawca będzie miał możliwość realizacji zleceń w ramach części umowy w rodzaju świadczeń w wyroby medyczne, w której jest podwykonawcą tj. w miejscach udzielania świadczeń wskazanych w umowie, dla których jest właścicielem.

Świadczeniodawca realizujący zlecenia będący stroną umowy w rodzaju świadczeń w wyroby medyczne będzie miał podgląd realizacji własnych zleceń jak również realizacji dokonywanych przez podwykonawców przy czym obsługa zlecenia pobranego do realizacji przez podwykonawcę będzie wyłącznie w gestii podwykonawcy.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców została przygotowana wyodrębniona instrukcja nadawania uprawnień do pracy w systemie eZWM.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów proszę kierować na adres: ezpo@nfz.gov.pl

Źródło: Centrala NFZ

 

Załączniki