Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

 • 12-05-2021
 • Zmodyfikowano: 12-05-2021
 
 
Od maja 2021 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.
 
 
 
 
Na czym polegają zmiany
 
Od 1 maja 2021 roku:
 
1) zmieniono nazwy programów lekowych o kodach:
 • 90061 - leczenie chorych na raka piersi,
 • 90073 - leczenie choroby Gaucher'a typu I oraz typu III;
 • 90082 - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów;
 • 90098 - leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej;
 • 90138 - leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK;
2) skreślono programy lekowe o kodach:
 • 90136 – leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
 • 90151 – leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH),
3) dodano programy lekowe, którym przypisano kody:
 • 90170 – leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową,
 • 90171 – leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej;
 • 90172 - leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy;
 • 90173 - leczenie raka z komórek Merkla awelumabem.
 
Udostępniamy  zaktualizowany „Słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących” w formie plików.xlsx.
 
Źródłó: Centrala NFZ
 

Załączniki